Giải bài Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (tiếp theo) phần 4 Ôn tập, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 90 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27;               54 + 29;                 67 + 5

b) 61 - 28;               70 - 32;                   83 - 8

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2 ảnh 1

Câu 2. Tính:

12 + 8 + 6 =                          25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =                       51 - 19 + 18 =

Đáp án

12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36                      51 - 19 + 18 = 50

Câu 3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Năm nay tuổi bố là:

70 - 32 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                                  b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44;                                 d) ... + 9 = 9 + 65

Đáp án

a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44;                                 d) 65 + 9 = 9 + 65

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ