Giải bài Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2

Xuất bản ngày 06/07/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung phần 4 Ôn tập, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 88 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =                11 - 5 =                   20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =                 4 + 9 =                   20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =                 16 - 7 =                  20 - 4 =

Đáp án

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14                11 - 5 = 6

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14                 4 + 9 = 13

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14                 16 - 7 = 9

20 - 8 = 12

20 - 5 = 15

20 - 4 = 16

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;                 53 + 47;                  90 - 42.

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2 ảnh 1

Câu 3. Tìm x:

a) x + 18 = 62;                 b) x - 27 = 37;                 c) 40 - x = 8.

Đáp án

a) x + 18 = 62;                                   b) x - 27 = 37;

x         = 62 - 18                                 x         = 37 + 27

x         = 44                                        x         = 64

c) 40 - x = 8.

x = 40 - 8

x = 32

Câu 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Con lợn bé cân nặng:

92 - 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ