Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 180 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

2 x 9 =               16 : 4 =                   3 x 5 =                      2 x 4 =

3 x 9 =               18 : 3 =                   5 x 3 =                      4 x 2 =

4 x 9 =               14 : 2 =                  15 : 3 =                      8 : 2 =

5 x 9 =               25 : 5 =                  15 : 5 =                      8 : 4 =

Đáp án

2 x 9 = 18                    16 : 4 = 4              3 x 5 = 15             2 x 4 = 8

3 x 9 = 27                    18 : 3 = 6              5 x 3 = 15             4 x 2 = 8

4 x 9 = 36                    14 : 2 = 7             15 : 3 = 5              8 : 2 = 4

5 x 9 = 45                    25 : 5 = 5              15 : 5 = 3              8 : 4 = 2

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36;                     85 - 21 ;                  432 + 517

b) 38 + 27 ;                    80 - 35 ;                  862 - 310

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2 câu 2
Câu 3. Tính chu vi hình tam giác bên:

Giải bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2 câu 3
Lời giải

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 (cm)

Đáp số: 14cm.

Câu 4. Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Lời giải

Bao gạo cân nặng là:

35 + 9 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

Câu 5. Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

Đáp án

Có thể chọn: 555, 999

(Có thể chọn nhiều số khác)

doctailieu.com
Back to top