Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 180-181 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải bài Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2 câu 1
Đáp án

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

Câu 2. Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Đáp án

Các số theo thứ tự tùa bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 - 58 ;                    509 - 6

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2 đáp án câu 3
Câu 4. Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Đáp án

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                                      

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                                      

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

Câu 5. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Lời giải

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

doctailieu.com
Back to top