Giải bài C8 trang 42 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C8 trang 42 SGK Vật lý lớp 7. Phản xạ âm - Tiếng vang, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây ?

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện.

b) Xác định độ sâu của biển

c) Làm đồ chơi “điện thoại dây”.

d) Làm tường phủ dạ, nhung.

Đáp Án

Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong:

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện. (Trồng cây xung quanh bệnh viện để cây phản xạ các tạp âm (tiếng còi xe, động cơ xe, tiếng người nói, tiếng máy móc…) từ bên ngoài vào trong bệnh viện giúp bệnh viện được yên tĩnh.)

b) Xác định độ sâu của biển

d) Làm tường phủ dạ, nhung.

doctailieu.com
Tải về
Back to top