Giải bài C8 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C8 trang 29 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ, cột không khí trong lọ sẽ dao động và phát ra âm. Hãy tìm cách kiểm tra xem có đúng khi đó cột khí dao động không.

Đáp Án

Có thể kiểm tra sự dao động của cột không khí trong lọ bằng cách

+ Dán tua giấy mỏng vào miệng lọ, khi thổi vào lọ thì lọ phát ra âm và thấy tua giấy rung rung.

+ Cho vào lọ một ít vụn giấy nhỏ li ti, khi thổi vào lọ thì lọ phát ra âm và thấy vụn giấy bay lên, xuống. Chứng tỏ không khí trong lọ đã dao động làm cho vụn giấy bay.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM