Giải bài C7 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 29 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.

Câu hỏi

Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong hai nhạc cụ mà em biết ?

Đáp Án

- Đàn ghi ta: bộ phận dao động phát ra âm thanh là dây đàn.

- Trống: bộ phận dao động phát ra âm là mặt trống.

doctailieu.com
Tải về
Back to top