Giải bài C7 trang 24 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 24 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lõm, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương ?

Đáp Án

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top