Giải bài C6 trang 44 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 44 SGK Vật lý lớp 7. Chống ô nhiễm tiếng ồn, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

Phương pháp

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác.

Đáp Án

- Tiếng ồn họp chợ vào sáng sớm. Biện pháp: đóng cửa phòng, xây tường chắn, trồng cây xung quanh, làm tường cách âm, làm cửa kính cách âm…

- Tiếng lợn kêu vào sáng sớm hằng ngày tại lò mổ. Biện pháp: đề nghị chuyển lò mổ tới nơi xa khu dân cư sinh sống.

- Tiếng ồn từ quán karaoke suốt ngày đêm. Biện pháp: đề nghị quán karaoke này làm phòng kín, làm tường cách âm.

doctailieu.com
Tải về
Back to top