Giải bài C6 trang 41 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 41 SGK Vật lý lớp 7. Phản xạ âm - Tiếng vang, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay khum lại, sát vào vành tai (hình 14.3), đồng thời hướng tai về phía nguồn âm. Hãy giải thích tại sao ?

Phương pháp

Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.

Đáp Án

Bàn tay khum lại, sát vào vành tai, đồng thời hướng tai về phía nguồn âm để hướng âm phản xạ từ tay đến tai giúp ta nghe được âm to và rõ hơn. 

doctailieu.com
Tải về
Back to top