Giải bài C6 trang 33 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 33 SGK Vật lý lớp 7. Độ cao của âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Hãy tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào ? Và tần số lớn, nhỏ ra sao ?

Đáp Án

Khi vặn cho dây đàn căng ít (dây chùng) thì âm phát ra thấp (âm trầm), tần số dao động nhỏ.

Khi vặn cho dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao (âm bổng), tần số dao động lớn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top