Giải bài C6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 29 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.

Câu hỏi

Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm được không ?

Đáp Án

Có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm bằng một trong các cách sau:

 - Xé tờ giấy, lá chuối...

 - Có thể cuộn tròn tờ giấy hoặc lá chuối thành hình một cái kèn rồi thổi, kèn sẽ phát ra âm thanh.

doctailieu.com
Tải về
Back to top