Giải bài C6 trang 24 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 24 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lõm, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu ra. 

Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ ?

Phương pháp

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Đáp Án

Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song, do đó ánh sáng sẽ truyền đi được xa mà vẫn sáng rõ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top