Giải bài C5 trang 33 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 33 SGK Vật lý lớp 7. Độ cao của âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn ? Vật nào phát ra âm thấp hơn ?

Phương pháp

Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn.

Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.

Đáp Án

- Vật dao động phát ra âm có tần số 70Hz dao động nhanh hơn vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz.

- Vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz phát ra âm thấp hơn vật dao động phát ra âm có tần số 70Hz.

doctailieu.com
Tải về
Back to top