Giải bài C5 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 29 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Âm thoa có dao động không? Hãy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra âm thì âm thoa có dao động không ?

Kết luận

Khi phát ra âm, các vật đều .....

Đáp Án

- Âm thoa có dao động:

- Có thể kiểm tra dao động của âm thoa bằng một trong các cách sau:

+ Đặt con lắc bấc sát một nhánh của âm thoa khi âm thoa phát ra.

+ Dùng một mảnh giấy chạm vào một nhánh của âm thoa ta thấy tờ giấy rung, chứng tỏ âm thoa đang dao động.

+ Dùng tay kéo căng một sợi dây cao su rồi chạm một nhánh của âm thoa vào dây chun khi âm thoa phát ra âm.

- Kết luận: Khi phát ra âm, các vật đều dao động.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM