Giải bài C4 trang 83 sách giáo khoa Vật lý 7 - Điện học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 83 SGK Vật lý lớp 7. An toàn khi sử dụng điện, chương 3 Điện học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát các cầu chì trong hình 29.4 hoặc các cầu chì thật. Hãy cho biết ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì.

Đáp Án

Ý nghĩa của số ampe kế ghi trên mỗi cầu chì : số ampe ghi trên mỗi cầu chì là cường độ dòng điện định mức của cầu chì đó. Nghĩa là dòng điện đi qua cầu chì có cường độ vượt quá giá trị đó thì cầu chì sẽ bị đứt.

Ví dụ : Số ghi trên cầu chì là 1 A có nghĩa là cầu chì này sẽ bị đứt khi cường độ dòng điện qua nó lớn hơn 1 A.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X