Giải bài C4 trang 54 sách giáo khoa Vật lý 7 - Điện học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 54 SGK Vật lý lớp 7. Dòng điện - Nguồn điện, Điện học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cho các từ và cụm từ sau đây : đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết 3 câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho.

Đáp Án

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

-  Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua.

- Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X