Giải bài C4 trang 44 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 44 SGK Vật lý lớp 7. Chống ô nhiễm tiếng ồn, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

a) Hãy nêu tên một số vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít.

b) Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm.

Đáp Án

a) Những vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít là : len, xốp, ...

b) Những vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm là: kính, gạch, ...

doctailieu.com
Tải về
Back to top