Giải bài C4 trang 41 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 41 SGK Vật lý lớp 7. Phản xạ âm - Tiếng vang, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Trong những vật sau đây :

- miếng xốp,                    - ghế đệm mút,

- mặt gương,                   - tấm kim loại,

- áo len,                          - cao su xốp,

- mặt đá hoa,                  - tường gạch,

vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém ?

Phương pháp

- Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

- Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém.

Đáp Án

- Vật phản xạ âm tốt : mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch.

- Vật phản xạ âm kém : miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp.

doctailieu.com
Tải về
Back to top