Giải bài C4 trang 32 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 32 SGK Vật lý lớp 7. Độ cao của âm, chương 2 Âm hoc.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống:

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động ......, âm phát ra ......

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động ......, âm phát ra ......

Kết luận

Từ các thí nghiệm 1, 2, 3, hãy viết đầy đủ câu kết luận sau :

Dao động càng ....., tần số dao động càng ..... âm phát ra càng ......

Đáp Án

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động  chậm , âm phát ra thấp.

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao.

Kết luận: Dao động càng nhanh (chậm) tần số dao động càng lớn (nhỏ) âm phát ra càng cao (thấp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X