Giải bài C3 trang 13 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 13 SGK Vật lý lớp 7. Định luật phản xạ ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy vẽ tia phản xạ IR.

Giải bài C3 trang 13 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Phương pháp

Định luật phản xạ ánh sáng :

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

Đáp Án

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc RIN = góc SIN

Giải bài C3 trang 13 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

doctailieu.com
Back to top