Giải bài C3 trang 44 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 44 SGK Vật lý lớp 7. Chống ô nhiễm tiếng ồn, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Từ những thông tin về các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn giao thông nêu trên, hãy điền các biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Cách làm giảm tiếng ồn Biện pháp trực tiếp giảm tiếng ồn
1) Tác động vào nguồn âm ...
2) Phân tán âm trên đường truyền ...
3) Ngăn cho âm không truyền tới tai ...

Đáp Án

Cách làm giảm tiếng ồn Biện pháp trực tiếp giảm tiếng ồn
1) Tác động vào nguồn âm Treo biển "cấm bóp còi" tại những nơi gần trường học, bênh viện.
2) Phân tán âm trên đường truyền Trồng nhiều canh xanh để âm truyền đến lá gặp cây sẽ phản xạ theo hướng khác.
3) Ngăn cho âm không truyền tới tai Xây dựng tường bê tông ngăn cách khu dân cư với đường cao tốc. Làm tường nhà, trần nhà dày bằng xốp, làm tường phủ dạ, phủ nhung để ngăn bớt âm truyền qua chúng.

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top