Giải bài C3 trang 37 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 37 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ ?

Đáp Án

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn. 

doctailieu.com
Tải về
Back to top