Giải bài C3 trang 32 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 32 SGK Vật lý lớp 7. Độ cao của âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống :

Phần tự do của thước dài dao động ........, âm phát ra .........

Phần tự do của thước ngắn dao động ............, âm phát ra ........

Giải bài C3 trang 32 sách giáo khoa Vật lý  7 - Âm học
 

Đáp Án

Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp.

Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao.

doctailieu.com
Tải về
Back to top