Giải bài C3 trang 23 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 23 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lõm, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Quan sát chùm tia phản xạ xem nó có đặc điểm gì ?

Kết luận 

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ ..... tại một điểm ở trước gương.

Đáp Án

- Chùm tia phản xạ giao nhau (hội tụ) tại một điểm ở trước gương.

- Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top