Giải bài C2 trang 53 sách giáo khoa Vật lý 7 - Điện học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 53 SGK Vật lý lớp 7. Dòng điện - Nguồn điện, Điện học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước lại chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ?

Nhận xét

Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích ..... qua nó.

Đáp Án

- Để đèn bút thử điện này lại sáng thì ta cần cọ xát để làm nhiễm điện mảnh phim nhựa.

- Nhận xét : Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X