Giải bài C2 trang 40 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 40 SGK Vật lý lớp 7. Phản xạ âm - Tiếng vang, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời?

Đáp Án

Ta thường nghe thấy âm thanh trong phòng kín to hơn khi ta nghe chính âm thanh đó ngoài trời vì ở ngoài trời ta chỉ nghe được âm phát ra, còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra và âm phản xạ từ các bức tường truyền tới tai cùng lúc nên nghe to hơn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top