Giải bài C2 trang 37 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 37 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

So sánh biên độ dao động của hai quả cầu bấc. Từ đó rút ra kết luận về độ to của âm trong khi lan truyền.

Phương pháp

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Đáp Án

Biên độ dao động của quả cầu bấc (1) lớn hơn biên độ dao động của quả cầu bấc (2).

Kết luận : độ to của âm giảm dần khi lan truyền đi xa.

doctailieu.com
Tải về
Back to top