Giải bài C2 trang 28 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 28 SGK Vật lý lớp 7. Âm hoc.

Câu hỏi

Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Phương pháp

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

Đáp Án

Một số nguồn âm : kèn, sáo, trống, quạt máy, động cơ xe...

doctailieu.com
Tải về
Back to top