Giải bài C2 trang 21 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 21 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lồi, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương.

Kết luận

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng ..... hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Đáp Án

- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

- Kết luận: Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

doctailieu.com
Tải về
Back to top