Giải bài C1 trang 53 sách giáo khoa Vật lý 7 - Điện học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 53 SGK Vật lý lớp 7. Dòng điện - Nguồn điện, Điện học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước

a) Đối chiếu hình 19.1a với hình 19.1b, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau :

Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như ..... trong bình.

b) Đối chiếu hình 19.1c với hình 19.1d, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau:

Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước ..... từ bình A xuống bình B.

Giải bài C1 trang 53 sách giáo khoa Vật lý  7 - Điện học

Đáp Án

a) Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước trong bình.

b) Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước chảy từ bình A xuống bình B.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ