Giải bài C1 trang 43 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 43 SGK Vật lý lớp 7. Chống ô nhiễm tiếng ồn, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Hình nào trong các hình 15.1, 15.2, 15.3 thể hiện tiếng ồn tới mức ô nhiễm tiếng ồn? Vì sao em biết?

Giải bài C1 trang 43 sách giáo khoa Vật lý  7 - Âm học
 

Kết luận

   Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn ..... và ..... làm ảnh hưởng xấu đến ..... của con người.

Đáp Án

- Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn :

  + Hình 15.2 SGK: Vì tiếng ồn từ máy máy khoan to, liên lục gây ảnh hưởng đến việc gọi điện thoại và tai người thợ khoan.

  + Hình 15.3 SGK: Vì tiếng ồn to, kéo dài từ chợ, gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

- Kết luận: Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

doctailieu.com
Tải về
Back to top