Giải bài C1 trang 40 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 40 SGK Vật lý lớp 7. Phản xạ âm - Tiếng vang, chương 2 Âm hoc

Câu hỏi

Em đã từng nghe được tiếng vang ở đâu ? Vì sao em nghe được tiếng vang đó ?

Phương pháp

- Âm dội lại khi gặp mặt một mặt chắn là âm phản xạ.

- Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

Đáp Án

Em đã từng nghe được :

+ Tiếng vang nơi gần vách núi. Vì em phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến núi rồi dội trở lại đến tai.

+ Tiếng vang trong phòng rộng. Vì em phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến tường phòng rồi dội lại đến tai.

+ Tiếng vang từ giếng sâu. Vì em phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến mặt nước giếng và thành giếng rồi dội lại tai.

doctailieu.com
Tải về
Back to top