Giải bài C1 trang 22 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 21 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lõm, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì ? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn ?

Đáp Án

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo.

So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top