Giải bài C3 trang 18 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ tăng hay giảm ?

Đáp Án

Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm.

doctailieu.com
Back to top