Giải bài C3 trang 10 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 10 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại?

Giải bài C3 trang 10 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Đáp án

Nhật thực toàn quan sát được ở chỗ có bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, bị Mặt Trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu đến, vì thế đứng ở đó ta không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại.

doctailieu.com
Back to top