Giải bài C2 trang 6 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 6 SGK Vật lý lớp 7. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp, chương 1 Quang học.

Đề bài

Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng không ?

   Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C.

   Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không ?

Kết luận :

   Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường .....

Đáp án

Cách 1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

Cách 2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ A, B, C để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Kết luận: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.

doctailieu.com
Back to top