Giải bài C2 trang 13 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 13 SGK Vật lý lớp 7. Định luật phản xạ ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào ?

Kết luận

Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ..... và .....

Đáp Án

- Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

- Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới SI và  pháp tuyến IN của mặt gương tại I.

doctailieu.com
Back to top