Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C9 trang 82 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C9 trang 82 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không? Tại sao?

Lời giải đáp án

Không phải là dẫn nhiệt vì không khí là chất dẫn nhiệt rất kém.

Không phải là đối lưu vì trong trường hợp này nhiệt truyền theo đường thẳng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top