Đáp án bài C9 trang 61 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C9 trang 61 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau:

a. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

b. Nước từ trên đập cao chảy xuống.

c. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

Lời giải đáp án

a. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung: Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.

b. Nước từ trên đập cao chảy xuống: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

c. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top