Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C9 trang 35 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C9 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?

Đề bài:

 Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?

Đáp án câu hỏi C9 trang 35 sgk Vật lí lớp 6

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn = 3200kg sẽ có trọng lượng là:

P = 10m = 10 x 3200 = 32.000N.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập sách giáo khoa Vật lí lớp 6 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    04:04 AM
20/07/2018    04:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top