Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C9 trang 26 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C9 trang 26 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Đáp án:

-    Ta lấy tay búng vào một hòn bi sắt đang đứng yên trên mặt ngang thì viên bi sẽ chuyển động.

-    Lực thắng xe làm cho xe dừng lại.

-    Khi kéo cờ lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyển động.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    06:16 AM
18/07/2018    06:16 AM
Back to top