Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C9 trang 23 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C9 trang 23 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Gió tác dụng vào buồm một ...........

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ......

Câu hỏi bài C9 trang 23 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

a) Lực đẩy;                 b) Lực kéo.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    10:12 AM
17/07/2018    10:12 AM
Back to top