Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C9 trang 19 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài C9 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong khung (SGK) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

 Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)...........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)............. có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)..............., kim cân nằm (5)......... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)........... trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)..............

- quả cân

- vật đem cân

- điều chỉnh số 0

- đúng giữa

- thăng bằng

 

Đáp án câu hỏi C9 sgk Vật lí lớp 6 trang 19

(1)  điều chỉnh số 0;                        (5)  đúng giữa;

(2)  vật đem cân;                            (6)  quả cân;

(3)  quả cân;                                  (7)  vật đem cân.

(4)  thăng bằng;

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    08:10 AM
16/07/2018    08:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top