Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C9 trang 13 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C9 trang 13 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trog các câu sau:

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:

a) Ước lượng (1)....... cần đo.

b) Chọn bình chia độ có (2)......... và có (3)....... thích hợp.

c) Đặt bình chia độ (4)...............

d) Đặt mắt nhìn (5)..... với độ cao mực chất lỏng trong bình.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6)............. với mực chất lỏng.

- ngang

- gần nhất

- thẳng đứng

- thể tích

- GHĐ

- ĐCNN

Đáp án:

a)  Ước lượng thể tích cần đo

b)  Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

c)  Đặt bình chia độ thẳng đứng.

d)  Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.

e)  Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    02:08 AM
15/07/2018    02:08 AM
Back to top