Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C9 trang 10 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C9 trang 10 SGK Vật lý 6-Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Đề bài:

Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)..............

b) l = (2).............

c) l = (3)...............

Câu hỏi bài C9 trang 10 sgk toán 6 tập 1
Đáp án:

a.    (1): 7cm

b.    (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm)

c.    (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm)

 

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    08:06 AM
14/07/2018    08:06 AM
Back to top