Giải bài C8 trang 81 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C8 trang 81 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học

Đề bài

Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ đã có tác dụng gì?

Đề bài c8 trang 81
 

Lời giải đáp án

Hiện tượng này chứng tỏ không khí trong bình đã lạnh đi vả co lại. Miếng gỗ đã có tác dụng ngăn không cho nhiệt truyền từ bếp sang bình.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top