Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C8 trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 60 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

Lời giải đáp án

- Ở vị trí A và C: động năng nhỏ nhất.

- Ở vị trí B: thế năng nhỏ nhất.

Các giá trị nhỏ nhất đều bằng 0.

doctailieu.com
Tải về
Back to top