Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C8 trang 36 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 36 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện cảu bếp này.

Hướng dẫn giải

- Hệ thức của định luật Ôm: I = U/R

- Công suất: P = UI

Đáp án bài C8 trang 36 sgk vật lý lớp 9

  • Cách 1: Công suất điện của bếp điện:  Đáp án bài C8 trang 36 sgk vật lý lớp 9
  • Cách 2: 

Cường độ dòng điện chạy qua bếp: Đáp án bài C8 trang 36 sgk vật lý lớp 9 phần 1

 

Công suất của bếp:   Đáp án bài C8 trang 36 sgk vật lý lớp 9 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    08:43 AM
25/07/2018    08:43 AM
Back to top