Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C8 trang 35 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn bài C8 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Thử làm một lực kế ở nhà và chia độ cho lực kế đó.

Đề bài:

Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Đáp án câu C8 sgk Vật lí lớp 6 trang 35

Làm một lực kế lò xo khá đơn giản. Dựa trên kiến thức đã học, học sinh tự tìm hiểu làm ở nhà.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    02:04 AM
20/07/2018    02:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top